Danh mục

     Giai đoạn 1 Nhà phố thương mại 1     

Đóng Menu
Sun Casa Central Sun Casa Central

Nhà phố thương mại 1


Nhà phố thương mại 1

Mặt Đứng Chính

Mặt Bằng Hầm

Mặt Bằng Trệt
Mặt Bằng Trệt

Tổng diện tích: 60 m²

Mặt Bằng Tầng 1
Mặt Bằng Tầng 1

Tổng diện tích: 58 m²

Mặt Bằng Tầng 2
Mặt Bằng Tầng 2

Tổng diện tích: 59 m²

Mặt Bằng Trực Diện Mặt Bằng Tầng 2 Mặt Bằng Tầng 1 Mặt Bằng Trệt

* Hình ảnh trên website mang tính chất tham khảo