Danh mục

          Giai đoạn 2 Nhà phố thương mại 2

Đóng Menu
Sun Casa Central Sun Casa Central

Nhà phố thương mại 2


Nhà phố thương mại 2

Mặt Đứng Chính

Mặt Bằng Hầm

Mặt Bằng Trệt
Mặt Bằng Trệt

Tổng diện tích: 84 m²

Mặt Bằng Tầng 1
Mặt Bằng Tầng 1

Tổng diện tích: 101 m²

Mặt Bằng Trực Diện Mặt Bằng Tầng 1 Mặt Bằng Trệt Tải mặt bằng Nhà phố thương mại

* Hình ảnh trên website mang tính chất tham khảo