Danh mục

          Giai đoạn 2 Nhà phố thương mại 1

Đóng Menu
Sun Casa Central Sun Casa Central

Nhà phố thương mại 1


Nhà phố thương mại 1

Mặt Đứng Chính

Mặt Bằng Hầm

Mặt Bằng Trệt
Mặt Bằng Trệt

Tổng diện tích: 84 m²

Mặt Bằng Tầng 1
Mặt Bằng Tầng 1

Tổng diện tích: 101 m²

Mặt Bằng Tầng 2
Mặt Bằng Tầng 2

Tổng diện tích: 59 m²